Opis techniczno-technologiczny budowy hali

Współcześnie budowę hali realizuje się jako konstrukcję szkieletową w wariantach: stalowa, żelbetowa lub mieszana. Obecnie 95% hal budowanych na świecie wykonywane jest jako konstrukcja szkieletowa stalowa, która zapewnia inwestorowi optymalne koszt. W budowie takich właśnie hal specjalizuje się PREBET. 

Posadowienie hali

Najczęściej posadowienie bezpośrednie hali, czyli osadzenie jej na gruntach nośnych odbywa się za pośrednictwem stóp fundamentowych, ław fundamentowych oraz ścian fundamentowych żelbetowych, podwalin. Elementy fundamentów wykonane z betonu o klasie minimum C20/25 zbrojone stalą konstrukcyjną klasy BSt500 w postaci prętów i siatek. Posadowienie na podbetonie klasy C8/10, jako podkład stanowiący zabezpieczenie zbrojenia przed zanieczyszczeniem i zapewniający odpowiednią otulinę zbrojenia. Elementy fundamentów realizowane, jako monolityczne wykonane na budowie lub prefabrykowane w zakładzie prefabrykacji z betonu wyższych klas. Betony wyższych klas charakteryzują się nie tylko większą nośnością, ale również przy zastosowaniu odpowiednich dodatków i domieszek do betonu zwiększają swoje właściwości fizyczne i chemiczne, co do wodoszczelności, mrozoodporności itd. Do fundamentów należy również zaliczyć tzw. doki przeładunkowe, które również wykonujemy zarówno monolityczne, jaki prefabrykowane. W przypadku wystąpienia gruntów słabych opracowujemy odpowiednie warianty posadowienia pośredniego (zastosowanie pali, studni itd.).

Posadzka

Kolejną ważną pozycją w realizacji budowy hali jest posadzka. Posadzkę wykonujemy w wielu wariantach na różnych podłożach. Podstawową wytyczną do odpowiedniego zaprojektowania i wykonania posadzki jest podłoże pod posadzkę oraz obciążenia działające na posadzkę czy to od regałów, wózków, technologii maszyn i innych. Podłoża pod posadzkę realizujemy w ramach kruszyw zagęszczanych warstwowo, stabilizacji cementowej zakończone warstwą podkładową z podbetonu klasy C8/10 lub gruzobetonu po recyklingu. Posadzki betonowe z betonu klasy minimum C20/25 o różnych grubościach z wykończeniem warstwami korundowymi (posadzka zatarta na gładko z utwardzeniem powierzchniowym) lub wykończona warstwą żywiczną w zależności od potrzeb Inwestora czy też według wymagań dla danej branży.

Następny element to konstrukcja szkieletowa lub murowa hali, czyli roboty kubaturowe. O ile mamy do czynienia z konstrukcją murową wykonuje się ją w sposób tradycyjny z dostępnych na rynku materiałów z trzpieniami i wieńcami żelbetowymi. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z konstrukcją szkieletową to realizujemy ją w wariancie konstrukcji stalowej profilowej (słupy, dźwigary dachowe kratowe lub pełnościenne) o klasie S235 lub S355 z zabezpieczeniami antykorozyjnymi w postaci malowania lub warstwy cynku oraz gdy zachodzi taka potrzeba wykonuje się również zabezpieczenia konstrukcji przeciwpożarowo, co realizujemy po uzyskaniu od rzeczoznawcy wytycznych zabezpieczenia. Zabezpieczenia konstrukcji stalowej wykonuje się np. z zastosowaniem farb pęczniejących czy też odpowiednimi zabudowami oraz innych według odrębnych ustaleń. W ostatnim czasie do łask wróciły konstrukcje żelbetowe, które swoją strukturą praktycznie od razu stanowią zabezpieczenie przeciwpożarowe. Słupy żelbetowe z betonów wysokich klas powyżej C30/37 oraz strunobetonowe dźwigary dachowe. Istnieje możliwość wykonania hal piętrowych. Wówczas stosujemy różne rodzaje stropów przede wszystkim kanałowe płyty sprężone. Poza wyżej omówionymi możliwościami wznoszenia hal w ramach ich budowy stosujemy również konstrukcje mieszane. Warianty dla takich konstrukcji są tak naprawdę ostatnio najczęściej stosowane. Można wykonać halę np. ze słupami żelbetowymi i konstrukcją stalową dachu, może to być konstrukcja ze słupami żelbetowymi z konstrukcją dachu drewnianą (np. z drewna klejonego). Może to być również konstrukcja stalowa słupów i drewniany dach. Konstrukcje dachowe realizuje się w systemie płatwiowym, jaki bezpłatwiowym. Trudno wyrokować, która z przedstawionych konstrukcji jest lepsza, bo zależy to od wielu czynników takich jak wymagania technologiczne, warunki przeciwpożarowe, wygląd budynku, preferencji Zamawiającego itd.

Cały szkielet – ściany i dach obudowany płytą warstwową lub w przypadku dachu tzw. „kanapką”, którą stanowią blacha trapezowa systemowa, jako element nośny pokrycia, termoizolacja w postaci styropianu, wełny mineralnej czy też pianki PUR lub PIR. Ściany z płyt warstwowych o różnych grubościach i różnych parametrach termoizolacyjnych oraz przeciwpożarowych w przypadku zastosowania płyt z rdzeniem z wełny mineralnej. Płyty warstwowe o szerokiej gamie przetłoczeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz w jeszcze szerszej gamie kolorów. Alternatywnie ściany wykonuje się z blach ściennych (falistych, trapezowych) np. w przypadku hali zimnej lub podobnie jak w przypadku dachów w systemie „kanapkowym”. Oczywiście w takim przypadku warstwę zewnętrzną i wewnętrzną stanowią blachy wypełnione materiałem termoizolacyjnym. Dachy pokryte tradycyjną papą lub nieco nowocześniejszą technologicznie membraną dachową PVC o różnych grubościach.

Ważnym elementem jest odwodnienie dachu. Tutaj w przypadku dachów stromych stosujemy tradycyjny układ rynien i rur spustowych lub w przypadku dachów płaskich attykowych odpowiednie systemy grawitacyjne czy też podciśnieniowe z wpustami dachowymi z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej.

W ścianach zewnętrznych możliwe jest zastosowanie naświetli, okien czy też żaluzji natomiast na poziomie dachu odpowiednich świetlików dachowych oraz systemów klap oddymiających zapewniających oddymianie dla spełnienia warunków przeciwpożarowych czy przewietrzania.

Stosujemy również nowoczesne systemy dokowania z rampami przeładunkowymi, płaszczami uszczelniającymi i odbojnicami oraz bramami segmentowymi dla obsługi transportu samochodowego.

Całość obudowy wraz z bramami, drzwiami, daszkami, oknami, drabinami i innymi elementami wykańcza się za pomocą odpowiednich obróbek blacharskich dostosowanych do tychże elementów.

Budynki halowe to także transport pionowy i poziomy. W niektórych wystarczają wózki widłowe do transportu poziomego w niektórych wymagane są suwnice. Wykonujemy w ramach omówionych rozwiązań również hale wyposażone w suwnice czy też elektrowciągi. Często hala wymaga wykonania odpowiedniego zaplecza technicznego, biurowego oraz sanitarnego, co odzwierciedla się w działalności poszczególnych podmiotów. Takie budynki biurowo-techniczne realizujemy w ramach zadań w zależności od potrzeb Inwestora i w technologii odpowiadającej jego preferencjom. Szeroki wachlarz dostępnych na rynku materiałów sprawia, że taki budynek może efektownie wyglądać. Dostępność odpowiednich struktur tynków, fasad szklanych, aluminiowych i innych dają takie właśnie możliwości.

Końcową fazę stanowią roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne. Jesteśmy gotowi wykonać pełną infrastrukturę wewnętrzną i zewnętrzną ze wszelkimi potrzebnymi sieciami i instalacjami oraz tereny utwardzone, ogrodzenia bramy wjazdowe, portiernie kontenerowe przez małą architekturę po tereny zielone. Zapewniamy wsparcie projektowe, nadzór budowy, kontrolę geologiczną i geodezyjną. Realizujemy inwestycje od początku procesu budowlanego do końca słowem „pod klucz”.

PREBET SP. Z O.O. – PRACUJEMY DLA NAJLEPSZYCH I Z NAJLEPSZYMI

Przewiń do góry